Politica de protecție a datelor cu caracter personal a Agency for Control of Outstanding Debts SRL

Pentru noi, Аgency for Control of Outstanding Debts (compania), protecția datelor dvs. personale are o importanță primordială. Prin urmare, dorim să vă informăm pe ce motive, în ce scopuri, în ce perioade și cu ce mijloace sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru web: www.debtagency.ro și când colectam datoriile restante. Respectăm cu strictețe reglementările aplicabile privind protecția datelor în fiecare operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal. Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 („GDPR”) se aplică teritoriului UE, inclusiv României, cu efect de la 25 mai 2018. Vă oferă drepturi sporite de protecție a datelor, cărora le corespund și obligațiile noastre; mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite mai jos în această Politică de protecție a datelor cu caracter personal (Politica).

 
I. Introducere

In această Politică de protecție a datelor cu caracter personal, „noi”, „noi” sau „al nostru” înseamnă „ Аgency for Control of Outstanding Debts”, iar „dvs.”, „dvs.” și „utilizator” înseamnă vizitatori ai site-ului web - www.debtagency.ro. Politica de confidențialitate poate fi modificată în conformitate cu bunele practici și politici ale companiei. Veți fi instiintat printr-o notificare pe site-ul web al companiei cu privire la orice modificare a politicii de confidențialitate a Аgency for Control of Outstanding Debts SRL.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal are rolul de a explica:
 • cum și când colectăm datele dvs. personale și ce informații colectăm;
 • cum și de ce folosim datele dvs. personale;
 • drepturile dumneavoastră de a vă accesa datele personale.

Va rugam sa cititi cu atentie prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal . Prin accesarea si utilizarea website-ului si a serviciilor noastre, confirmati ca ati citit, ati inteles si ati fost de acord cu toate conditiile. Daca nu sunteti de acord cu Politica de protectie a datelor cu caracter personal, trebuie sa incetati imediat utilizarea website-ului si a oricaror servicii furnizate de noi.

Ocazional, putem modifica această politică, pentru a respecta legile și reglementările aplicabile sau pentru a îndeplini cerințele comerciale în schimbare. Sunteți încurajați să consultați periodic această pagină pentru cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate și modificările aduse Politicii noastre de protecție a datelor cu caracter personal. De fiecare dată când facem o modificare a Politicii, vă vom notifica fără întârziere cu privire la posibilele efecte ale modificării și pe scurt pe site-ul nostru web www.debtagency.ro.
II. Informatii generale

1. Termeni generali pentru o mai bună înțelegere a acestei politici:
- “Date cu caracter personal” – înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică, care separat sau în combinație cu alte informații, poate duce la identificarea persoanei
- "Persoana vizata" – înseamnă orice persoană fizică care este identificată sau identificabilă prin intermediul datelor cu caracter personal prelucrate.
- “Procesarea datelor cu caracter personal" – inseamna oricare actiune /posibil/ purtatoare de date cu caracter personal, incluzand dar fara a se limita la colectarea, analiza sau distrugerea acelor informatii;
- “Operator de date" – în ceea ce privește datele personale pe care le controlează, operatorul dvs. este Agency for Control of Outstanding Debts SRL. Definim scopul prelucrării datelor dvs. personale, pe oricare dintre temeiurile legale în acest sens; în principiu, definim și metodele pentru o astfel de procesare - de exemplu, infrastructura tehnică și aplicațiile utilizate pentru procesare. Ne asumăm responsabilitățile cu privire la securitatea și protecția datelor dvs. personale.
- "Procesator de date" – acesta este oricare terta parte care proceseaza datele dvs. cu caracter personal conform instructiunilor noastre, intrucat Аgency for Control of Outstanding Debts a definit strict scopul și metodele de prelucrare și a verificat dacă entitatea respectivă îndeplinește cerințele GDPR. De exemplu, o astfel de persoană împuternicită de operator poate fi o agenție care este responsabilă de o campanie de marketing a Аgency for Control of Outstanding Debts pe rețelele sociale și care emite rapoarte de succes.
- “Incălcarea securității datelor cu caracter personal"- înseamnă orice încălcare de securitate care conduce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transferate, stocate sau prelucrate într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea.
- “Arhive digitale” – website-ul www.debtagency.ro, toate paginile de destinație susținute de Societate, aplicații web, native și mobile accesibile clienților.

2. Cine suntem noi?
Аgency for Control of Outstanding Debts este o companie al carei obiect principal de activitate include achizitia portofoliilor de credite neperformante.

3. Cum puteti lua legatura cu noi?
Agency for Control of Outstanding Debts are sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei Nr. 291-293, et. 8, Sector 6, telefon: +40 31 433 73 30, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Ne puteti contacta si prin intermediul website-ului nostru: www.debtagency.ro

4. Care este persoana din cadrul organizației responsabilă de protecția datelor mele cu caracter personal și cum o/îl pot contacta?
Ofițerul Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) – poate fi contactat prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
5. Tipul, scopul și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal colectate de Аgency for Control of Outstanding Debts:Date cu caracter personal

Scop

Temei

Numele complet

 • Identificarea unui debitor / reprezentant legal al unui idebitor / co-debitor/ garant / garant ipotecar / persoana de contact;
 • Evaluarea probabilitatii de colectarea a debitelor;
 • Intreprinderea de actiuni de executare silita impotriva unui debitor/ co-debitor/ garant / garant ipotecar;
 • Prelucrarea și răspunsul la sesizari / Procesarea contestațiilor, plăților și reclamațiilor.

Îndeplinirea unei obligații legale

 • Notificarea asupra cesiunii;
 • Stabilirea contactului prin notificari / e-mailuri / SMS / formular de contact pe pagina web a companiei / conversație telefonică în scopul performanței;
 • Angajamente de plată în rate, eliberarea unei adeverinte de lichidare a debitului, informare scrisa despre plati in exces.

Contract

Furnizarea de catre terti parteneri, în vederea potențialei refinanțări.

Consimtamant

Cod numeric personal, data de nastere

Evaluarea probabilitatii de colectarea a debitelor;

Angajamente de plată în rate, eliberarea unei adeverinte de lichidare a debitului, informare scrisa despre plati in exces;

Contract

Intreprinderea de actiuni de executare silita impotriva unui debitor/ co-debitor/ garant / garant ipotecar;

Prelucrarea și răspunsul la sesizari / Procesarea contestațiilor, plăților și reclamațiilor.

Îndeplinirea unei obligații legale

Furnizarea de catre terti parteneri, în vederea potențialei refinanțări.

Consimtamant

Inregistrarea apelurilor telefonice

 • Protectia datelor dvs. personale si a intereselor dvs / ale companiei;
 • Dovedirea conținutului conversației;
 • Încheierea și executarea unui contract.

Interes legitim

Datele cărții de identitate, datele pentru fiecare naționalitate a persoanei

Evaluarea probabilitatii de colectarea a debitelor;

Contract

Prelucrarea și răspunsul la sesizari / Procesarea contestațiilor, plăților și reclamațiilor.

Îndeplinirea unei obligații legale

Numar de telefon/ adresa de e-mail / mesaje (SMS)

 • Intreprinderea de actiuni de executare silita impotriva unui debitor/ co-debitor/ garant / garant ipotecar;
 • Prelucrarea și răspunsul la sesizari / Procesarea contestațiilor, plăților și reclamațiilor.

Îndeplinirea unei obligații legale

 • Notificarea debitorului asupra cesiunii;
 • Stabilirea contactului cu debitorul / co-debitorul / garantul / garantul ipotecar / in scopul performantei;

Contract

Furnizarea de catre terti parteneri, în vederea potențialei refinanțări.

Consimtamant

Adresa (permanenta, prezenta)

 • Notificarea debitorului asupra cesiunii;
 • Stabilirea contactului cu debitorul / co-debitorul / garantul / garantul ipotecar / in scopul performantei;

Contract

 • Intreprinderea de actiuni de executare silita impotriva unui debitor/ co-debitor/ garant / garant ipotecar;
 • Prelucrarea și răspunsul la sesizari / Procesarea contestațiilor, plăților și reclamațiilor.

Îndeplinirea unei obligații legale

Informatii obtinute din contractul de credit, furnizate de Cedent

Colectarea debitelor, care includ acțiuni de determinare a elementelor datoriei (identificarea debitorului și valoarea creanței)

Contract

Conturi bancare, autovehicule, remunerații, date privind proprietatea, deținute de catre institutii ale statului despre adresa permanentă / curentă a debitorului, date privind procedurile judiciare inițiate.

Colectarea debitelor, care includ acțiuni de determinare a elementelor datoriei (identificarea debitorului și valoarea creanței)

Contract

Informatii ale persoanelor de contact

Asigurarea contactului cu debitorul pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul unui contract de cesionat.

Interes legitim

 

Informatii despre angajator

Executarea contractului de împrumut, in scopul indeplinirii obligațiilor care reies din contractul cesionat.

Interes legitim

Completarea numelui, a numărului de telefon, adresei de e-mail, precum și alte date cu caracter personal furnizate la inițiativa persoanelor vizate în legătură cu efectuarea anchetei, reclamației și / sau reclamației prin chat, formular de contact de pe site-ul www.debtagency.ro, la adresa de e-mail a companiei sau telefonic.

Prelucrarea și răspunsul la reclamații / procesarea contestației, plăți și reclamații

ContractDatele dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate de catre Аgency for Control of Outstanding Debts numai în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor. Când comunicați cu noi prin oricare dintre canalele de comunicare, declarati că datele pe care le-ați furnizat sunt corecte și actualizate.

Vă informăm că orice acord privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi retras în orice moment, prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa sediului nostru sau prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prelucrarea datelor dvs. personale va fi încheiată imediat după primirea cererii dvs.


6. Pentru cat timp vor fi stocate datele mele personale?
Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru perioadele de timp necesare realizării scopurilor pentru care au fost colectate. După atingerea scopurilor pentru care au fost colectate date cu caracter personal, le vom distruge imediat. În cazul în care, după atingerea scopurilor noastre, decidem să stocăm datele cu caracter personal prelucrate în scopuri statistice, acest lucru se va face sub forma stocării datelor anonime care nu vă pot identifica în niciun fel.

Agency for Control of Outstanding Debts SRL va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru distrugerea datelor care nu mai sunt necesare, cu excepția cazurilor în care există motive legitime pentru ca Agency for Control of Outstanding Debts SRL să le prelucreze pentru o perioadă mai lungă de timp, atunci când faceți o cerere de restricționare a procesării în conformitate cu drepturile dvs. detaliate mai jos sau în scopul inițial de prelucrare despre care veți fi informat în timp util.

Аgency for Control of Outstanding Debts stocheaza datele cu caracter personal, respectand urmatorii termeni:

(a) în cazul în care datele sunt prelucrate în mod legal în legătură cu achiziționarea unei creanțe în temeiul unui contract de cesiune - pentru o perioadă de 5 ani;
(b) în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului obținut, până când consimțământul este retras în mod expres;
(c) dacă datele sunt prelucrate pentru protecția drepturilor și a intereselor Societății, care prevalează în mod legitim față de interesele persoanelor fizice - până la dispariția drepturilor și/sau intereselor respective ale

După expirarea perioadelor de timp menționate, dacă nu mai există un alt temei pentru prelucrarea datelor, acestea vor fi șterse/ distruse. În scopul obținerii și analizării informațiilor legate de produsele și serviciile financiare ale companiei și în vederea îmbunătățirii acestora, Societatea poate șterge doar o parte din aceste date. În aceste cazuri, vom continua să stocăm acele date cu caracter personal care nu permit identificarea persoanelor fizice.

7. Datele mele cu caracter personal vor fi accesibile și unor terțe părți?
Următoarele categorii de persoane, care pot fi procesatori pe baza contractelor încheiate cu compania, pot avea, de asemenea, acces la datele dvs. personale, și anume:
 • persoanele care se ocupa cu cu activitățile legate de întocmirea, tipărirea, livrarea (inclusiv prin mesaje SMS sau prin mijloace electronice) a corespondenței scrise trimise de companie debitorilor săi;
 • compania de contabilitate;
 • compania de curierat;
 • Furnizorii de servicii postale si operatorii de telefonie;
 • Instantele si executorii judecatoresti;
 • Companii care furnizează servicii de comunicații electronice;
 • Institutiile publice și / sau municipale dacă există o obligație legală;
 • Companiile care fac parte din grupul Management Financial Group AD (MFG)

Datele sunt furnizate acolo unde există garanții că procesatorii au luat măsuri legale, tehnice și organizatorice adecvate, asigurând respectarea legilor aplicabile privind protecția datelor și protecția drepturilor și libertăților dumneavoastră. Partenerii noștri nu pot utiliza datele cu caracter personal în scopuri proprii sau nu le pot furniza unor terțe părți fără o instrucțiune explicită din partea Agency foor Cntrol of Outstanding Debts SRL.

"Compania este obligată să furnizeze date personale cu privire la debitorii săi autorităților și instituțiilor competente în conformitate cu legislația aplicabilă și atunci când aceste date sunt solicitate în mod legal.
Аgency for Control of Outstanding Debts nu transferă date cu caracter personal către o țară terță sau organizație internațională din afara Uniunii Europene.
Аgency for Control of Outstanding Debts este un operator comun de date cu caracter personal cu toate companiile care fac parte din grupul Management Financial Group AD (MFG), companii legate de MFG în sensul paragrafului 1, paragraful 1 din legea comerțului. Ca și în cazul prelucrării datelor dvs. personale de către operatori comuni, veți fi informat în mod explicit în sensul articolului 99 din Legea privind obligațiile și contractele și în temeiul articolelor 13 sau 14 din Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”).

8. Cum protejam datele dvs. cu caracter confidential?
Pentru a asigura o protecție adecvată a datelor companiei și a debitorilor noștri, aplicăm toate măsurile organizatorice și tehnice necesare prevăzute în Legea privind protecția datelor cu caracter personal și în Regulamentul General privind protecția datelor.
Compania a stabilit structuri destinate prevenirii utilizarii abuzive și încălcării securității și a numit, de asemenea, un responsabil cu protecția datelor care să sprijine procesele legate de protejarea și asigurarea securității datelor dvs.
În scopul asigurării securității maxime la procesarea, transferul și stocarea datelor dvs., putem folosi mecanisme de protecție suplimentare, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea etc.III. Drepturile dumneavoastra

Ca persoană vizată, ale cărei date sunt prelucrate de către Аgency for Control of Outstanding Debts , veți avea drepturile descrise în detaliile de mai jos.
Аgency for Control of Outstanding Debts va raspunde la solicitările dvs. fără întârziere, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora. Prin decizia noastră, oferim sau refuzăm accesul și / sau informațiile solicitate de solicitant, dar ne justificăm întotdeauna răspunsul. În scopul site-ului web al companiei, există un link către această politică publicat într-o poziție clar vizibilă și accesibilă.
Cererile privind exercitarea drepturilor dumneavoastră vor fi depuse:
 • în persoană sau de către un împuternicit care a fost autorizat în mod expres de dvs. printr-o împuternicire notarială la sediul social al companiei, situat în Splaiul Independentei Nr. 291-293, Et. 8, Sector 6;
 • electronic, la adresa e email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 • Apeland numarul de telefon: + 40 31 433 73 30 .
Exercitarea drepturilor va fi gratuită și va acoperi toate datele structurate și nestructurate, precum și toate bazele de date acceptate de companie.
În cazul în care persoana vizată depune o cerere prin mijloace electronice, informațiile sunt furnizate, acolo unde este posibil, prin mijloace electronice, cu excepția cazului în care persoana vizată a solicitat altfel. Atunci când compania are îngrijorări rezonabile în legătură cu identitatea persoanei fizice care face o cerere pentru exercitarea drepturilor lor în temeiul acestei secțiuni, persoana direct responsabilă se va consulta imediat cu responsabilul cu protecția datelor în vederea identificării clientului.
De asemenea, ar trebui să luați în considerare faptul că retragerea acordurilor furnizate nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. personale înainte de o astfel de retragere. În ciuda consimțământului retras, datele dvs. personale pot fi prelucrate de către companie, dacă există motive pentru prelucrarea datelor, altele decât cele menționate în secțiunea 5.
Veti avea urmatoarele drepturi:
a. Dreptul de a fi informat
În calitate de persoană vizată, veți avea dreptul să obțineți informații despre aspectele importante ale prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita, la scopul, perioada și temeiurile prelucrării, destinatarii și categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, etc.
În plus față de informațiile de mai sus, ar trebui să considerați că nu faceți obiectul unei luări automate de decizii, dar efectuăm profilarea la efectuarea verificărilor în registrele publice, Agenția Națională a Administratiei Fiscale, Ministerul de Interne, pentru a evalua probabilitatea colectării datoriilor.
În conformitate cu legile aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți drepturile specificate mai jos, și ne angajăm să răspundem fiecărei solicitări a dvs. în termen de 1 lună de la primirea acesteia, fără vreo taxă suplimentară. În cazul unor dificultăți în satisfacerea la timp a solicitărilor, această perioadă poate fi prelungită cu încă 2 luni, fapt despre care veți fi informat în termen de 1 lună de la primirea solicitării.

b. Dreptul de acces
Puteți solicita informații despre datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, și dacă prelucrăm astfel de date. Puteți solicita acces la aceste date.
Vă vom furniza o situație cu datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Pentru situații suplimentare, putem percepe o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative implicate. Atunci când transmiteți o solicitare pe cale electronică, vă vom furniza informațiile, pe cât posibil, sub formă electronică, dacă nu ați solicitat altfel.

c. Dreptul la rectificare
Dacă prelucrăm date incomplete sau incorecte în ceea ce vă privește, aveți dreptul la rectificarea și completarea acestor date în orice moment.

d. Dreptul la stergere
Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele situații:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți acordul pe care se bazează prelucrarea și nu mai există niciun alt temei legitim pentru continuarea prelucrării;
 • considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
Aveți în vedere faptul că pot exista alte motive care pot împiedica ștergerea imediată a datelor dvs., cum ar fi obligațiile legale de stocare, proceduri în derulare, constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale, etc.

e. Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării, dacă:
 • contestați acuratețea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care să ne permită să verificăm acuratețea acestora;
 • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal și, în schimb, solicitați restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării, însă dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale;
 • ați obiectat împotriva prelucrării în timpul verificării dacă interesele legitime ale Societății pentru efectuarea prelucrării datelor prevalează față de interesele dvs. legitime.
Dacă solicitați restricționarea prelucrării, vă vom informa înainte de a revoca restricționarea.

f. Dreptul la portabilitatea datelor
Ne puteți solicita să vă furnizăm datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, de uz comun și care poate fi citit automat și care poate fi transmis unei alte instituții financiare, de exemplu. Aceasta se va aplica, cu condiția ca:
 • prelucrarea datelor să se bazeze pe acordul dvs. sau să fie în legătură cu încheierea și executarea unui contract de credit; și
 • prelucrarea să fie realizată prin mijloace automate.

g. Dreptul la opoziție
Aveți dreptul, în orice moment și din motive legate de situația dvs. particulară, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale, care se bazează pe interesul legitim necesar pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public, exercitarea competențelor oficiale, dacă acestea sunt furnizate Agency for Control of Outstanding Debts SRL, inclusiv profilarea pe baza acestor motive.

h. Dreptul de a formula o plângere
Vă rugăm să ne contactați dacă credeți că am încălcat orice lege aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal în prelucrarea datelor dvs. și, ca urmare, v-am afectat drepturile. Cu siguranță, aveți și dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, care este o autoritate de supraveghere în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, la următoarea adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti or by email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Orice solicitări și explicații și informații suplimentare legate de exercitarea drepturilor dvs. pot fi transmise direct Agency for Control of Outstanding Debts SRL, contactând responsabilul cu protecția datelor menționat în secțiunea 4 de mai sus.
Politica de confidențialitate a acestei companii este valabilă începând cu 25 mai 2018. Această versiune a politicii de confidențialitate se aplică de la 1 aprilie 2020.